Екип

  • PDF
  • Print
  • E-mail

За нас

Нотариус Петър Абаджиев е с район на действие Районен съд гр.Нови Пазар, вписана в регистъра на нотариалната камара под номер 346 със Заповед на Министъра на правосъдието от 12.02.2000г. Всички от екипа на нотариалната кантора на нотариус Петър Абаджив предлагат високо ниво на компетентност, юридическа прецизност и сигурност в нотариалните удостоверявания.

Екип

Нотариус Петър Абаджиев


Роден на 03.09.1947г.

Завършила СУ „Климент Охридски”, специалност право през 1972 год.

Практикуващ нотариус съгласно Заповед на Министъра на правосъдието от 2000г.

 

 

 


Помощник- нотариус по заместване Юлия Добрева - Петрова


Помощник- нотариус по заместване Юлия Добрева - ПетроваРодена на 23.09.1971г.

Завършила специалност право в ТУ Варна през 1998г.

Работила като адвокат към АК - Шумен.

Помощник- нотариус по заместване от 10.11.2008г. съгласно Заповед на Министъра на правосъдието.

Моб. 0895419612


Евгения Петкова Стоянова

Сътрудник

Отговаря за изготвяне на документи

Моб. 0898508304


Галина Апостолова Василева

Сътрудник

Отговяря за изготвяне на документи и плащане на такси

Моб. 0896837983