Нотариус Петър Абаджиев

Нотариус Петър Абаджиев е вписана в Регистъра на Нотариалната Камара на Република България под номер 346. Петър Абаджиев е роден на 03.09.1947 г. в гр. Ямбол. Дипломира се като Магистър от Юридическия факултет на СУ “Св.Св. Климент Охридски” специалност “Право” през 1972г.

От 2000 г. работи като нотариус с район на действие - град Нови Пазар, вписана в регистъра на нотариалната камара под №346.

Работно време:

Понеделник - Петък:
08:00 - 17:00

e-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it